Frétt

Afkoma Íslandsbanka á fyrsta árshelmingi 2012

Yfirlit yfir helstu niðurstöður: 

  • Hagnaður eftir skatta var 11,6 milljarðar samanborið við 8,1 milljarð á fyrsta árshelmingi 2011.
  • Hagnaður eftir skatta af reglulegri starfsemi, þ.e. hagnaður eftir frádrátt einskiptiskostnaðar, s.s. hreinnar virðisbreytingar á lánabókinni, gangvirðisbreytinga vegna breyttra reikningsskilaaðferða, kostnaðar sem tengist sameiningunni við Byr og virðisrýrnunar viðskiptavildar og nettó hagnaðar vegna aflagðrar starfsemi, var 7,2 milljarðar á árshelmingnum, samanborið 7,7 milljarða á sama tímabili í fyrra. 
  • Nettó tekjufærsla vegna endurmats lánasafnsins var jákvæð um 2,1 milljarð á fyrsta árshelmingi, samanborið við gjaldfærslu upp á 255 milljónir á sama tímabili í fyrra. 
  • Arðsemi eigin fjár eftir skatta var 17,9% á tímabilinu, samanborið við 12,9% á fyrsta árshelmingi 2011. Arðsemi tímabilsins af reglulegri starfsemi var 11,1% á þessum árshelmingi, samanborið við 12,4% sama tímabili árið 2011. 
  • Um 18.700 einstaklingar og um 3.200 fyrirtæki hafa fengið afskriftir, eftirgjafir eða leiðréttingar á skuldum frá stofnun bankans sem nemur um 394 milljörðum króna. 
  • Heildareignir við lok fyrsta árshelmings námu 789,9 milljörðum, samanborið við 792,4 milljarða í lok mars 2012. 
  • Heildarinnlán við lok fyrsta árshelmings námu 499,8 milljörðum, samanborið við 509,3 milljarða við lok mars 2012. 
  • Vaxtamunur var 4,0% á fyrsta árshelmingi, samanborið við 4,8% fyrir sama tímabil 2011.
  • Tveir nýir flokkar sértryggðra skuldabréf voru seldir til breiðs hóps fagfjárfesta á fyrsta árshelmingi að heildarfjárhæð 3,3 milljörðum króna sem voru síðar stækkaðir í 4,8 milljarða. Heildarútgáfa sértryggðra skuldabréfa stendur nú í 8,8 milljörðum króna.
  • Eigið fé nam 135,5 milljörðum í lok tímabilsins, sem er hækkun um 10% frá árslokum 2011. Eiginfjárhlutfall var 23,5% í lok tímabilsins, sem er töluvert umfram það 16% lágmark sem FME setur bankanum.
Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka

„Hálfsársuppgjörið endurspeglar vel fjárhagslegan styrk bankans. Íslandsbanki skilar góðri arðsemi, lausafjárstaða er mjög sterk og eiginfjárhlutfall bankans er, líkt og fyrr, vel yfir lágmarkskröfum Fjármálaeftirlitsins.

Þóknanatekjur bankans hafa aukist um 47% á milli ára sem má rekja til sameiningar Íslandsbanka og Byrs, innkomu Borgunar í samstæðuna auk þess sem umsvif hafa aukist á verðbréfamörkuðum. Sameiningin hefur hinsvegar einnig haft í för með sér einskiptiskostnað sem endurspeglast í hærri kostnaðarhlutföllum. Við gerum ráð fyrir að samlegðaráhrifin af sameiningunni verði komin að fullu fram á næsta ári. 

Útlánaeftirspurn fer vaxandi og hafa ný útlán til einstaklinga og fyrirtækja aukist á tímabilinu. Þá hefur ERGO, fjármögnunarþjónusta Íslandsbanka, veitt jafn mikið af nýjum útlánum á fyrsta helmingi þessa árs og allt síðasta ár. 

Verkefnastaða tengd markaðsviðskiptum og fyrirtækjaráðgjöf er sterk og allt stefnir í að þau verkefni muni hafa jákvæð áhrif á þróun og uppbyggingu hlutabréfa- og fjármálamarkaðar á næstu misserum. Íslandsbanki seldi 10,29% hlut í Icelandair Group hf. á tímabilinu en það samræmist stefnu okkar að minnka eignarhluti í félögum óskyldum rekstri. 

Sú jákvæða þróun sem virðist eiga sér stað í íslensku atvinnulífi er ánægjuleg en það er þó mikilvægt að hafa í huga að ástandið er brothætt. Þar ráða erlendar markaðsaðstæður miklu auk þess sem ýmsir óvissuþættir eru enn fyrir hendi hér á landi.“

Nánari upplýsingar

Fréttatilkynning

Afkomukynning

Árshlutareikningur

Til baka

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?
Afhverju ekki?
Hætta við

Ábending þín er notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Íslandsbanka. Vantar þig aðstoð sem krefst þess að við svörum þér má hafa samband við Þjónustuver Íslandsbanka.

Netspjall