Afkoma Íslandsbanka árið 2009

14.04.2010 - Uppgjör

Afkoma Íslandsbanka á árinu 2009 var jákvæð um 23,9 milljarða króna og er tekjuskattur ársins áætlaður 4,7 milljarðar króna. Eiginfjárhlutfall bankans var um 19,8% sem er hærra en það 16% lágmark sem FME hefur sett bankanum. Arðsemi eiginfjár var 30% en enginn arður verður greiddur til eigenda bankans. Árið 2009 var fyrsta heila rekstrarár bankans og eru rekstrarniðurstöður ársins á undan því ekki samanburðarhæfar þar sem þær tóku einungis til 2 ½ mánaða tímabils. Ársreikningurinn er endurskoðaður og áritaður án fyrirvara af hálfu endurskoðenda bankans.

Helstu niðurstöður

 • Rekstrarniðurstaða var jákvæð um 23,9 ma. kr. eftir skatta og er tekjuskattur áætlaður 4,7 ma. kr. og greitt atvinnutryggingagjald á árinu 415 milljónir króna.
 • Hreinar vaxtatekjur námu 32 ma. kr. Hluti vaxtatekna er tilkominn vegna verðtryggðra eigna umfram verðtryggðar skuldir en verðbólga á árinu var 8,63%.
 • Hreinar þóknanatekjur námu 7,1 ma.
 • Hreinar fjármunatekjur námu alls 11,1 ma. kr. Þær eru að mestu leyti tilkomnar vegna gengishagnaðar á fyrri hluta ársins sem síðan er að stærstum hluta gjaldfærður sem virðisrýrnun vegna skertrar greiðslugetu lántaka með tekjur í íslenskum krónum en lán í erlendum myntum.
 • Nettó tekjufærsla vegna breytinga á virði keypts lánasafns er um 2 milljarðar. Hún samanstendur af gengishagnaði, tekjufærðu endurmati á virði keyptra lána og virðisrýrnun útlána og krafna.
 • Gjaldfært iðgjald í Tryggingasjóð innstæðueigenda og fjárfesta var 672 milljónir. Ekki er gjaldfært vegna framtíðarskuldbindinga við sjóðinn en gert er ráð fyrir að þessi fjárhæð tvöfaldist á næsta ári.
 • Kostnaðarhlutfall árið 2009 var 41,3%.
 • Heildarstærð efnahagsreiknings þann 31.12.09 var 717 ma. kr.
 • Arðsemi eigin fjár fyrir tímabilið var 30% á ársgrundvelli.
 • Enginn arður verður greiddur til eigenda bankans árið 2010 vegna afkomu 2009.
 • Eiginfjárhlutfall (CAD) við lok tímabilsins var 19,8% en það lágmark sem FME hefur sett bankanum er 16%.
 • Heildarútlán til viðskiptavina og fjármálafyrirtækja námu um 577 ma. kr., innlán námu um 479 ma. kr.
 • Hlutfall heildarinnlána af heildarútlánum var 83% í árslok.
 • Eigið fé í árslok nam 92 ma. kr.
 • Meðal stöðugildi samstæðunnar á árinu voru 1.039.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka

„Síðasta ár einkenndist af mikilli óvissu í efnahags- og atvinnulífinu og setti það mark sitt á starfsemi bankans á árinu. Undirliggjandi rekstur er traustur og hagnaður er af kjarnastarfsemi sem gerir bankann betur í stakk búinn til þess að takast á við krefjandi rekstarumhverfi. Bankinn greiðir opinber gjöld að upphæð 5.1 milljarðs króna í formi tekjuskatts og atvinnutryggingagjalds vegna rekstrarársins 2009.

Á liðnu starfsári var mikil áhersla lögð á að styrkja innviði bankans sem hefur kallað á fjölgun starfsmanna í eftirlits og stoðeiningum bankans. Því starfi verður haldið áfram á árinu 2010 enda mörg verkefni í gangi sem tengjast frekari endurskoðun og styrkingu á regluverki bankans."

Nýjustu fréttir

Íslandsbanki gefur út skuldabréf fyrir 300 milljónir evra og tilkynnir um endurkaup á hluta af eldra skuldabréfi

04.04.2019 - Kauphöll
Íslandsbanki hefur í dag gefið út skuldabréf að fjárhæð 300 milljónir evra (um 40 milljarðar íslenskra króna) til 3 ára. Bréfið ber 1,125% fasta vexti...Nánar

Aðalfundur Íslandsbanka 2019 - dagskrá, aðilar í framboði og tillögur

19.03.2019
Aðalfundur Íslandsbanka verður haldinn fimmtudaginn 21. mars 2019, kl. 15:00 í höfuðstöðvum bankans á 9. hæð Norðurturns að Hagasmára 3, 201 Kópavogi...Nánar

Íslandsbanki með átta tilnefningar til Lúðursins

28.02.2019
Íslandsbanki er með átta tilnefningar til Lúðurins ásamt því að vera tilnefndur til ÁrunnarNánar

Aðalfundur Íslandsbanka

25.02.2019
Aðalfundur Íslandsbanka verður haldinn fimmtudaginn 21. mars 2019.Nánar

Sparað fyrir barneignum

20.02.2019
Tekjutap aðila með meðaltekjur í 6 mánaða fæðingarorlofi nemur um 640.000 krónum. Við þetta bætast 400.000 krónur í töpuðum séreignarsparnaði. Ástæðan...Nánar

Íslandsbanki hefur gefið út ársskýrslu og áhættuskýrslu (Pillar 3) fyrir árið 2018

13.02.2019 - Kauphöll
Íslandsbanki hefur gefið út ársskýrslu og áhættuskýrslu fyrir árið 2018. Nánar

Ársuppgjör 2018

13.02.2019 - Kauphöll
Afkoma bankans og Íslandssjóða var ágæt á árinu og skilaði samstæðan hagnaði upp á 10,6 ma. kr. en erfiður rekstur annarra dótturfélaga dró heldur úr...Nánar
Netspjall