Afkoma Íslandsbanka fyrstu þrjá ársfjórðunga 2011

07.12.2011 - Uppgjör
 • Arðsemi eiginfjár 11,9%,reiknað á ársgrundvelli, sem er í takti við arðsemiskröfu Bankasýslu ríkisins og annarra eigenda.
 • Eiginfjárhlutfallið í lok tímabilsins var 28,8% sem er töluvert hærra en það 16% lágmark sem FME setur bankanum.
 • Skattar og opinber gjöld tímabilsins áætluð um 4.143 m. kr.
 • Heildarafskriftir og eftirgjafir til einstaklinga og fyrirtækja frá stofnun bankans nema um 280 milljörðum króna.
 • Um 17.700 einstaklingar og 2700 fyrirtæki hafa fengið afskriftir, eftirgjafir eða leiðréttingar á skuldum.

Afkoma Íslandsbanka fyrstu þrjá ársfjórðunga ársins var samkvæmt árshlutareikningi jákvæð um 11.346 milljónir króna. Eiginfjárhlutfall bankans var í lok tímabilsins 28,8% sem er töluvert hærra en það 16% lágmark sem FME hefur sett bankanum. Arðsemi eiginfjár var 11,9% sem er í takti við þá arðsemiskröfu sem Bankasýsla ríkisins gerir til þeirra fjármálafyrirtækja sem stofnunin á eignarhluti í [1]. Áætluð opinber gjöld tímabilsins nema um 4.143 milljón króna. Þar af nam áætlaður tekjuskattur um 3.097 m.kr., atvinnutryggingagjald 537 m.kr., bankaskattur um 162 m.kr. og nýr skattur til að fjármagna vaxtabætur vegna húsnæðislána 347 m.kr.

Rekstrarreikningur

 • Hagnaður bankans nam 11.346 m. kr. eftir skatta en var 13.151 m. kr. fyrir sama tímabil í fyrra.
 • Hreinar vaxtatekjur námu 24.151 m. kr. samanborið við 25.747 m. kr. fyrir sama tímabil árið áður. Lækkun vaxtatekna skýrist m.a. af lækkuðu vaxtastigi milli ára.
 • Hreinar þóknanatekjur námu 4.366 m. kr. samanborið við 5.234 m. kr. fyrir sama tímabil árið áður. Lækkun þóknanatekna á milli ára skýrist að mestu leyti af brotthvarfi dótturfélagsins Borgunar úr samstæðu.
 • Áætlaðir skattar og opinber gjöld tímabilsins námu 4.143 m. kr. Þar af nam áætlaður tekjuskattur 3.097 m.kr., atvinnutryggingagjald 537 m.kr., bankaskattur 162 m.kr. og nýr skattur til að fjármagna vaxtabætur vegna húsnæðislána 347 m.kr.
 • Nettó gjaldfærsla vegna endurmats lánasafnsins nam 831 m. kr. samanborið við 2.240 m.kr. tekjufærslu á sama tímabil árið áður.
 • Gengishagnaður tímabilsins nam 408 m. kr. samanborið við 2.354 m. kr. gengistap fyrir sama tímabil árið áður.
 • Gjaldfært iðgjald á tímabilinu í Tryggingasjóð innstæðueigenda og fjárfesta var 684m. kr. Ekki er gjaldfært vegna framtíðarskuldbindinga við sjóðinn.
 • Kostnaðarhlutfall tímabilsins fyrir samstæðuna var 50,6% samanborið við 42,0% á sama tímabili árið áður. Kostnaðarhlutfall móðurfélags var 46,9% á tímabilinu.
 • Heildarlaunakostnaður samstæðunnar nam 7.109 m. kr. samanborið við 6.691 m. kr. fyrir sama tímabil í fyrra. Hækkunin er að stórum hluta tilkomin vegna almennra launahækkana í tengslum við kjarasamninga og fjölgun starfsmanna í tengslum við verkefni er varða fjárhagslega endurskipulagningu útlána.
 • Meðal stöðugildi samstæðunnar á tímabilinu voru 1.322 samanborið við 1.080 á sama tímabili árið áður. Aukninguna má að mestu leyti rekja til dótturfélaga sem eru í söluferli, má þar m.a. nefna Jarðboranir hf.

Efnahagsreikningur

 • Heildarstærð efnahagsreiknings í lok september var 679 ma. kr. og hefur lítið breyst frá árslokum 2010.
 • Arðsemi eigin fjár fyrir tímabilið var 11,9% samanborið við 17,8% á sama tímabili árið áður. Lækkunin skýrist m.a. af hærri eiginfjárstöðu og lækkuðu vaxtastigi. Arðsemishlutfallið er í takti við arðsemiskröfu Bankasýslu ríkisins og annarra eigenda.
 • Eiginfjárhlutfall (total capital ratio) í lok september nam 28,8% en það lágmark sem FME hefur sett bankanum er 16%. Eiginfjárhlutfall í árslok 2010 var 26,6%.
 • Lausafjárstaða bankans er sterk. Í lok þriðja ársfjórðungs voru lausafjárhlutföll bankans samkvæmt skilgreiningu FME 43% og 27% en FME gerir kröfu um að þessi hlutföll séu yfir 20% og 5%.
 • Heildarútlán til viðskiptavina og fjármálafyrirtækja námu um 526 ma. kr., en innlán námu um 428 ma. kr. Heildarútlán í lok árs 2010 námu 546 ma. kr. og innlán 423 ma. kr.
 • Hlutfall innlána af útlánum var 81,4% í lok tímabils samanborið við 77,5% í árslok 2010.
 • Eigið fé í lok september var 132 ma. kr. samanborið við 121 ma. kr. í árslok 2010.
 • Enginn arður hefur verið greiddur til eigenda bankans frá stofnun hans árið 2008.

Útgáfa sértryggðra skuldabréfa

Íslandsbanki er fyrsta fjármálafyrirtækið sem gefur út verðbréf í íslensku Kauphöllinni eftir hrun en viðskipti með sértryggð skuldabréf útgefin af bankanum hefjast í dag. Þar með er stigið mikilvægt skref í enduruppbyggingu fjármálamarkaðar hér á landi. Innlán hafa verið undirstaða fjármögnunar bankans frá stofnun hans í október 2008 en samkvæmt fjármögnunarstefnu Íslandsbanka er gert ráð fyrir aukinni breidd í fjármögnun hans. Bréfin eru gefin út undir íslenskri löggjöf um sértryggð skuldabréf en samkvæmt henni eru gerðar miklar kröfur til útgefenda, s.s. að tryggingarsafnið standist sérstök vikuleg álagspróf með tilliti til vaxta og gengis gjaldmiðla.

Afskriftir, niðurfærslur og leiðréttingar til einstaklinga og fyrirtækja

Heildarafskriftir og eftirgjafir til einstaklinga og fyrirtækja frá stofnun bankans nema um 280 milljörðum króna, 65 milljarðar króna til einstaklinga og um 215 milljarðar til fyrirtækja sem endurspeglar stærð lánasafnanna. Um 17.700 einstaklingar og 2.700 fyrirtæki hafa fengið afskriftir, eftirgjafir eða leiðréttingar á skuldum. Afskriftir vegna gjaldþrota einstaklinga nema 9 milljörðum króna og 120 milljörðum króna vegna fyrirtækja. Ljóst er að enn á eftir að bætast við þessar tölur þar sem unnið er að fjárhagslegri endurskipulagningu einstaklinga og fyrirtækja.

Sameining Íslandsbanka og Byrs

Þann 17. nóvember samþykkti Alþingi sölu á hlut ríkisins í Byr en áður höfðu Fjármálaeftirlitið, Samkeppniseftirlitið og Eftirlitsstofnun EFTA samþykkt samrunann. Bankarnir tveir munu nú sameinast undir merkjum Íslandsbanka. Með sameiningunni verður til einn öflugasti banki landsins sem hefur það að leiðarljósi að veita persónulega og framúrskarandi þjónustu. Sameining höfuðstöðva fer fram í desember en sameining útibúa mun hefjast í janúar 2012. Sameining Byrs og Íslandsbanka er liður í mikilvægri hagræðingu í fjármálakerfinu en stjórnvöld, eftirlitsaðilar og eigendur bankans hafa lagt áherslu á slíka hagræðingu.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:

„Þetta uppgjör endurspeglar að grunnrekstur bankans er að styrkjast og jafnvægi hefur aukist í rekstri Íslandsbanka. . Árið 2011 hefur verið helgað fjárhagslegri endurskipulagningu, bæði fyrirtækja og einstaklinga. Frá því að nýi bankinn var stofnaður hafa um 280 milljarðar króna verið afskrifaðir eða niðurfærðir til 2.700 fyrirtækja og 17.700 einstaklinga sem nú geta horft fram á veginn. Íslandsbanki hefur lagt sitt lóð á vogaskálarnar í enduruppbyggingu fjármálamarkaðarins hér á landi og hefur undanfarið unnið að útgáfu á sértryggðum skuldabréfum í kauphöll Íslands en bankinn er fyrsta fjármálafyrirtækið sem gefur út verðbréf eftir hrun. Að auki náðum við stórum áfanga þegar kaup Íslandsbanka á Byr voru samþykkt en sameiningin er einnig liður í mikilvægri hagræðingu á íslenskum fjármálamarkaði. Með sameiningunni varð til eitt öflugasta fjármálafyrirtæki á Íslandi."

1Skýrsla um starfsemi Bankasýslu ríkisins, 2011

Nýjustu fréttir

Íslandsbanki gefur út skuldabréf fyrir 300 milljónir evra og tilkynnir um endurkaup á hluta af eldra skuldabréfi

04.04.2019 - Kauphöll
Íslandsbanki hefur í dag gefið út skuldabréf að fjárhæð 300 milljónir evra (um 40 milljarðar íslenskra króna) til 3 ára. Bréfið ber 1,125% fasta vexti...Nánar

Aðalfundur Íslandsbanka 2019 - dagskrá, aðilar í framboði og tillögur

19.03.2019
Aðalfundur Íslandsbanka verður haldinn fimmtudaginn 21. mars 2019, kl. 15:00 í höfuðstöðvum bankans á 9. hæð Norðurturns að Hagasmára 3, 201 Kópavogi...Nánar

Íslandsbanki með átta tilnefningar til Lúðursins

28.02.2019
Íslandsbanki er með átta tilnefningar til Lúðurins ásamt því að vera tilnefndur til ÁrunnarNánar

Aðalfundur Íslandsbanka

25.02.2019
Aðalfundur Íslandsbanka verður haldinn fimmtudaginn 21. mars 2019.Nánar

Sparað fyrir barneignum

20.02.2019
Tekjutap aðila með meðaltekjur í 6 mánaða fæðingarorlofi nemur um 640.000 krónum. Við þetta bætast 400.000 krónur í töpuðum séreignarsparnaði. Ástæðan...Nánar

Íslandsbanki hefur gefið út ársskýrslu og áhættuskýrslu (Pillar 3) fyrir árið 2018

13.02.2019 - Kauphöll
Íslandsbanki hefur gefið út ársskýrslu og áhættuskýrslu fyrir árið 2018. Nánar

Ársuppgjör 2018

13.02.2019 - Kauphöll
Afkoma bankans og Íslandssjóða var ágæt á árinu og skilaði samstæðan hagnaði upp á 10,6 ma. kr. en erfiður rekstur annarra dótturfélaga dró heldur úr...Nánar
Netspjall