Aðalfundur Íslandsbanka

27.03.2012 - Uppgjör

Aðalfundur Íslandsbanka var haldinn í dag. Engar breytingar voru gerðar á stjórn bankans. Friðrik Sophusson, formaður bankastjórnar Íslandsbanka, flutti skýrslu stjórnar. Í máli hans kom m.a. fram að stjórn Íslandsbanka hefði á liðnu starfsári hleypt af stokkunum verkefni í því skyni að styrkja stjórnarhætti bankans m.a. með því að kortleggja ákvarðanatökuferla innan hans. Markmiðið með verkefninu er að tryggja að fyrir hendi séu kerfi og ferlar sem lágmarka áhættu, styðja við góða stjórnarhætti og að stjórnkerfi bankans sé ávallt í samræmi við það sem best gerist.

Hann sagði að þrátt fyrir að aðstæður í íslensku atvinnulífi hafi batnað frá efnahagshruni stæðu íslensk fyrirtæki og stjórnvöld frammi fyrir afar mikilvægum viðfangsefnum. Afar brýnt væri að stjórnvöld mótuðu skýra og trúverðuga stefnu um afnám gjaldeyrishafta á næstunni. Hann hvatti stjórnvöld og Seðlabanka til að leita eftir víðtæku samstarfi við innlenda og erlenda aðila um að losa hagkerfið úr viðjum gjaldeyrishafta eins fljótt og unnt er.

Friðrik sagði einnig að óvissa vegna væntanlegra breytinga á rammaáætlun og á fiskveiðistjórnkerfinu hefði haft slæm áhrif á fjárfestingar fyrirtækja og lagði áherslu á að á að verulegar breytingar á fiskveiðikerfinu myndu draga úr arðsemi starfandi sjávarútvegsfyrirtækja og geta haft áhrif á verðmæti lánasafna íslenska bankakerfisins.

Friðrik fjallaði einnig um nýútkomna skýrslu efnahags- og viðskiptaráðherra um framtíðarfyrirkomulag fjármálakerfisins. Hann lýsti sig sammála þeirri þeim sjónarmiðum sem fram koma í skýrslunni um að ekki sé tímabært að velta fyrir sér aðskilnaði starfsemi fjárfestingabanka og viðskiptabanka hér á landi þar sem fjárfesting væri í lágmarki. Hann sagði mikilvægt að fylgjast vel með því sem næstu nágrannaþjóðir okkar gera í þessum efnum.

Þá benti Friðrik einnig á þau sjónarmið skýrsluhöfunda að ekki væri einboðið að efna til strangara eftirlits og reglukerfis í fjármálageiranum. Fremur ætti að beina sjónum manna að betri og samræmdari heildarhagstjórn og skýrum reglum um verkaskiptingu og ábyrgð. Góð yfirsýn væri lykilatriði sem og heilbrigð dómgreind og huglægt mat á aðstæðum.

Traustur efnahagsreikningur

Birna Einarsdóttir, bankastjóri, fór yfir rekstrar- og efnahagsreikning bankans og það helsta í starfi Íslandsbanka á liðnu ári. Árið 2011 var mikilvægt ár í starfsemi Íslandsbanka þar sem grunnur var lagður að framtíð bankans. Birna sagði hagnað af reglulegum rekstri Íslandsbanka á árinu hafa verið viðundandi og standist arðsemiskröfu eigenda bankans en arðsemi eiginfjár af reglulegri starfsemi var 11%. Afkoma Íslandsbanka á árinu 2011 var jákvæð um tæpa 1,9 milljarða króna. Óreglulegir rekstrarliðir settu mark sitt á reksturinn þetta árið og að teknu tilliti til þeirra nam arðsemin 1,5%. Virðisrýrnun viðskiptavildar nam 17.9 milljörðum króna. Þessi einskiptiskostnaður hefur áhrif á afkomuna en ekki á sjóðstreymi né lausafjárstöðu bankans. Áætlaður kostnaður vegna nýfallins gengislánadóms Hæstaréttar er 12,1 milljarður króna, en ljóst er að hann hefur veruleg áhrif á afkomu bankans. Birna sagði afar mikilvægt að þeirri óvissu sem enn ríkir um gengislánamálin verði eytt sem allra fyrst. Hreinn vaxtamunur nam 4,5% og innlánahlutfall var 86,5%. Kostnaðarhlutfall var 56%. Heildareignir bankans námu tæpum 796 milljörðum króna við árslok 2011 samanborið við rúma 683 milljarða við árslok 2010. Aukninguna má að mestu leyti rekja til kaupanna á Byr. Heildarskuldir námu 672 milljörðum króna við árslok 2011 samanborið við tæplega 562 milljarða við lok árs 2010. Aukningin sem er tæplega 20% er mestmegnis tilkomin vegna yfirtöku innlána Byrs. Eigið fé í lok árs var 123,7 milljarðar króna samanborið við 121,5 milljarða í árslok 2010. Eiginfjárhlutfall bankans er sterkt eða 22,6% og er því vel yfir því 16% lágmarki sem FME setur.

Fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja og heimila

Í máli Birnu kom fram að alls hafa um 17.600 einstaklingar og um 3.000 fyrirtæki hlotið einhverskonar niðurfærslu lána sem samtals nema 343 milljörðum króna hjá Íslandsbanka frá stofnun hans. Áhersla hafi verið lögð á að leysa úr málum viðskiptavina með það fyrir augum að þeir standi eftir sem góðir og ánægðir viðskiptavinir.

Sameining Íslandsbanka og Byrs

Birna sagði að sameining Íslandsbanka og Byrs hafi verið stór liður í hagræðingu fjármálakerfisins en við hana hafi orðið til eitt öflugasta fjármálafyrirtæki landsins. Sameiningin hafi gengið vel og hafi áþekk fyrirtækjamenning bankanna tveggja skipt þar miklu. Um 100.000 þúsund viðskiptavinir hafi heimsótt útibúin í kringum sameininguna og um 70.000 viðskiptavinir hringt í þjónustuverið. Birna sagði að bæði viðskiptavinir og starfsfólk hafa tekið breytingunum af jákvæðni en rúmlega 80% starfsmanna eru ánægðir með sameininguna og hvernig staðið var að henni.

Útgáfa sértryggðra skuldabréfa

Íslandsbanki varð fyrsti bankinn til að skrá skuldabréf í kauphöllina frá haustdögum 2008 og náði með því að marka tímamót í enduruppbyggingu íslensks fjármálamarkaðar. Tvær viðbótarútgáfur voru gefnar út á nýju ári. Mikil eftirspurn hefur verið eftir bréfunum sem hafa verið seld til breiðs hóps fagfjárfesta. Í máli Birnu kom fram að Íslandsbanki undirbýr ennfremur skuldabréfaútgáfu á erlendri grundu.

Hér má nálgast ræður Birnu Einarsdóttur, bankastjóra, og Friðriks Sophussonar, formann stjórnar, sem og ársskýrslu Íslandsbanka og áhættuskýrslu.

Nýjustu fréttir

Íslandsbanki gefur út skuldabréf fyrir 300 milljónir evra og tilkynnir um endurkaup á hluta af eldra skuldabréfi

04.04.2019 - Kauphöll
Íslandsbanki hefur í dag gefið út skuldabréf að fjárhæð 300 milljónir evra (um 40 milljarðar íslenskra króna) til 3 ára. Bréfið ber 1,125% fasta vexti...Nánar

Aðalfundur Íslandsbanka 2019 - dagskrá, aðilar í framboði og tillögur

19.03.2019
Aðalfundur Íslandsbanka verður haldinn fimmtudaginn 21. mars 2019, kl. 15:00 í höfuðstöðvum bankans á 9. hæð Norðurturns að Hagasmára 3, 201 Kópavogi...Nánar

Íslandsbanki með átta tilnefningar til Lúðursins

28.02.2019
Íslandsbanki er með átta tilnefningar til Lúðurins ásamt því að vera tilnefndur til ÁrunnarNánar

Aðalfundur Íslandsbanka

25.02.2019
Aðalfundur Íslandsbanka verður haldinn fimmtudaginn 21. mars 2019.Nánar

Sparað fyrir barneignum

20.02.2019
Tekjutap aðila með meðaltekjur í 6 mánaða fæðingarorlofi nemur um 640.000 krónum. Við þetta bætast 400.000 krónur í töpuðum séreignarsparnaði. Ástæðan...Nánar

Íslandsbanki hefur gefið út ársskýrslu og áhættuskýrslu (Pillar 3) fyrir árið 2018

13.02.2019 - Kauphöll
Íslandsbanki hefur gefið út ársskýrslu og áhættuskýrslu fyrir árið 2018. Nánar

Ársuppgjör 2018

13.02.2019 - Kauphöll
Afkoma bankans og Íslandssjóða var ágæt á árinu og skilaði samstæðan hagnaði upp á 10,6 ma. kr. en erfiður rekstur annarra dótturfélaga dró heldur úr...Nánar
Netspjall