Islandsbanki hf. : Ársuppgjör 2013

20.02.2014 - Kauphöll

Helstu niðurstöður

 • Afkoma bankans eftir skatta var jákvæð um 23,1 ma. kr. árið 2013 (4F13: 7,7 ma. kr.) samanborið við 23,4 ma. kr. árið 2012 (4F12: 7,2 ma. kr.).
 • Arðsemi eigin fjár eftir skatta var 14,7% á árinu (4F13: 19,5%) samanborið við 17,2% árið 2012 (4F12: 19,7%). Lækkun arðsemi milli ára skýrist fyrst og fremst af hækkun eigin fjár sem nemur 14,4% milli ára. 
 • Eiginfjárhlutfall var áfram sterkt eða 28,4% (2012: 25,5%) og eiginfjárhlutfall A (Tier 1) var 25,1% (2012: 22,0%). 
 • Hreinar vaxtatekjur námu 28,4 ma. kr. (2012: 32,9 ma. kr.) sem er lækkun um 13,7% milli ára. Vaxtamunur var 3,4% (4F13: 3,1%) og fer lækkandi samhliða því að afföll á lánasafni sem keypt var frá Glitni fara úr bókum bankans.
 • Hreinar þóknanatekjur námu í 10,4 ma. kr. á árinu (4F13: 2,8 ma. kr.) samanborið við 9,5 ma. kr. árið 2012 (4F12: 2,8 ma. kr.). Hækkunin er um 10% á milli ára og má að mestu rekja til viðskiptabanka, eignastýringar og dótturfélaga bankans.
 • Kostnaðarhlutfall var 58,5% (2012: 53,8%). 
 • Skattar og gjöld greidd til ríkis og stofnana námu samtals 12,4 ma. kr. á árinu, samanborið við 9,2 ma. kr. 2012, sem er hækkun um 34% á milli ára.
 • Virðisbreyting útlána og krafna var jákvæð um 16,3 ma. kr. á árinu (2012: 5,7 ma. kr.), en tekjufærsla vegna endurmats eigna var mun hærri en sértæk virðisrýrnun á árinu.
 • Frá stofnun bankans hafa um 35.500 einstaklingar og um 4.100 fyrirtæki fengið afskriftir, eftirgjafir eða leiðréttingar á skuldum sem nema um 548 ma. kr. 
 • Endurskipulagning gengur vel, hlutfall lána í endurskipulagningu var 8% (des. 2012: 14%), meira en 90 daga vanskil voru 4% (des. 2012: 8%).
 • Heildareignir voru 866 ma. kr. við lok árs 2013 (2012: 823 ma. kr.) en útlán til viðskiptavina hækkuðu um 3% á seinni árshelmingi. 
 • Heildarinnlán voru 519 ma. kr. (2012: 509 ma. kr.). 

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:

„Árið 2013 var gott ár hjá Íslandsbanka og má segja að við höfum uppskorið árangur þeirra miklu og góðu vinnu sem starfsmenn á öllum sviðum bankans hafa lagt af mörkum á undanförnum árum. 

Auknar álögur á bankann draga úr hagnaði og var greiddur bankaskattur 2,3 milljarðar á árinu. Samtals greiddi Íslandsbanki 12,4 milljarða í skatta og gjöld til hins opinbera ásamt eftirlitsgjöldum.

Við sjáum aukin umsvif í atvinnulífinu en ný útlán á árinu 2013 námu um eitthundrað milljörðum króna og allt bendir til að fyrirtæki og einstaklingar hafi meira svigrúm til fjárfestinga en áður. Við höfum lagt áherslu á aukningu þóknanatekna sem skilaði sér í 10% aukningu þóknanatekna á milli ára en þær námu 10,4 milljörðum samanborið við 9,5 milljarða árið 2012. Íslandsbanki var fremstur í miðlun hlutabréfa á árinu og er leiðandi í skráningu hlutafélaga á markað.

Góð framvinda hefur verið í hagræðingarverkefnum innan bankans en hins vegar litast uppgjörið af einskiptisliðum, bæði í tekjum og kostnaði.

Við höfum lagt mikla áherslu á að fjölga stoðum í fjármögnun bankans með góðum árangri. Aðgengi að erlendum fjármagnsmörkuðum gerir okkur betur í stakk búin til að styðja við viðskiptavini okkar sem stunda alþjóðleg viðskipti og þarfnast fjármögnunar í erlendri mynt.

Kannanir sýna ítrekað að bæði einstaklingar og fyrirtæki, telja bankann vera í fararbroddi og vera leiðandi í þjónustu í dag. Þessar niðurstöður gleðja okkur mikið og hvetja okkur til að gera sífellt betur.“

Fjárfestakynning í Reykjavík

Síðar í dag kl. 16.00 munu Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, og Jón Guðni Ómarsson, fjármálastjóri, kynna afkomu bankans á opnum fjárfestafundi og svara fyrirspurnum. Fundurinn fer fram á íslensku og er haldinn í höfuðstöðvum bankans að Kirkjusandi. Skrá mig.

Símafundur á ensku

Boðið verður upp á símafund fyrir markaðsaðila síðar í dag kl. 13. Fundurinn fer fram á ensku og farið verður yfir helstu atriði í íslenskum efnahagsmálum og afkomu bankans. Nauðsynlegt að gestir skrái sig ir@islandsbanki.is. Fundargögn og aðgangsorð vegna símafundar verða send út til skráðra aðila stuttu fyrir fundinn.

Allar kynningar og gögn er tengjast afkomu bankans má finna á www.islandsbanki.is/fjarfestatengsl.

Hér má sjá myndband þar sem Jón Guðni Ómarsson, fjármálastjóri Íslandsbanka segir frá uppgjörinu:

Nýjustu fréttir

Íslandsbanki gefur út skuldabréf fyrir 300 milljónir evra og tilkynnir um endurkaup á hluta af eldra skuldabréfi

04.04.2019 - Kauphöll
Íslandsbanki hefur í dag gefið út skuldabréf að fjárhæð 300 milljónir evra (um 40 milljarðar íslenskra króna) til 3 ára. Bréfið ber 1,125% fasta vexti...Nánar

Aðalfundur Íslandsbanka 2019 - dagskrá, aðilar í framboði og tillögur

19.03.2019
Aðalfundur Íslandsbanka verður haldinn fimmtudaginn 21. mars 2019, kl. 15:00 í höfuðstöðvum bankans á 9. hæð Norðurturns að Hagasmára 3, 201 Kópavogi...Nánar

Íslandsbanki með átta tilnefningar til Lúðursins

28.02.2019
Íslandsbanki er með átta tilnefningar til Lúðurins ásamt því að vera tilnefndur til ÁrunnarNánar

Aðalfundur Íslandsbanka

25.02.2019
Aðalfundur Íslandsbanka verður haldinn fimmtudaginn 21. mars 2019.Nánar

Sparað fyrir barneignum

20.02.2019
Tekjutap aðila með meðaltekjur í 6 mánaða fæðingarorlofi nemur um 640.000 krónum. Við þetta bætast 400.000 krónur í töpuðum séreignarsparnaði. Ástæðan...Nánar

Íslandsbanki hefur gefið út ársskýrslu og áhættuskýrslu (Pillar 3) fyrir árið 2018

13.02.2019 - Kauphöll
Íslandsbanki hefur gefið út ársskýrslu og áhættuskýrslu fyrir árið 2018. Nánar

Ársuppgjör 2018

13.02.2019 - Kauphöll
Afkoma bankans og Íslandssjóða var ágæt á árinu og skilaði samstæðan hagnaði upp á 10,6 ma. kr. en erfiður rekstur annarra dótturfélaga dró heldur úr...Nánar
Netspjall