Islandsbanki hf. : Fyrsta árshlutauppgjör 1F2014

22.05.2014 - Kauphöll

Helstu niðurstöður

  • Afkoma bankans eftir skatta var jákvæð um 8,3 ma. kr. á fyrsta ársfjórðungi 2014, samanborið við 4,6 ma. kr. á sama tímabili 2013. Munurinn á milli ára liggur að stærstum hluta í hagnaði vegna sölu eignarhluta í aflagðri starfsemi.
  • Arðsemi eigin fjár eftir skatta var 19,3% (1F2013: 12,2%), þrátt fyrir að eigið fé bankans hækkaði um 15% á milli ára frá 152 ma. kr. í 175 ma. kr.
  • Eiginfjárhlutfall heldur áfram að styrkjast, var 30,3% (2013: 28,4%) og eiginfjárhlutfall A (Tier 1) 27,0% (2013: 25,1%), sem skýrist að hluta af 2% lækkun áhættugrunns (RWA) á fyrsta fjórðungi í 644 ma. kr. (2013: 660 ma.kr.).
  • Hreinar vaxtatekjur voru 6,6 ma. kr. (1F2013: 7,5 ma. kr.) sem er lækkun um 11,1% milli ára. Vaxtamunur var 3,0% á fyrsta ársfjórðungi 2014 (4F2013: 3,1%) og er nú orðinn stöðugur.
  • Hreinar þóknanatekjur voru 2,9 ma. kr. á 1F2014 (1F2013: 2,5 ma. kr.) sem er hækkun um 16,4% á milli ára og má að mestu rekja til markaða, viðskiptabanka, eignastýringar og dótturfélaga bankans.
  • Kostnaðarhlutfall bankans lækkaði í 55,1% (1F2013: 67,1%); lækkunina má rekja til til fækkunar starfsmanna og áframhaldandi kostnaðaraðhalds.
  • Frá stofnun bankans hafa um 35.900 einstaklingar og um 4.160 fyrirtæki fengið afskriftir, eftirgjafir eða leiðréttingar á skuldum sem nema 555 ma. kr.
  • Öllum stórum málum sem lúta að fjárhagslegri endurskipulagningu hefur nú verið lokið. LPA hlutfallið var 7,8% (2013: 8,3%) og þau smærri mál sem eftir standa munu hvert fyrir sig hafa lítil áhrif á hlutfallið. Hlutfall vanskila umfram 90 daga var 3,8% (2013: 3,5%) og jókst tímabundið vegna loka endurskipulagningar á stórum viðskiptavini.
  • Heildareignir voru 884 ma. kr. (2013: 866 ma. kr.), sem er 2% aukning frá árslokum 2013.
  • Heildarinnlán jukust í 530 ma. kr. úr 519 ma. kr. í lok árs 2013, sem má rekja til eðlilegra sveiflna í innlánum frá viðskiptavinum og fjármálastofnunum.

Nánari upplýsingar um afkomu bankans má finna í ítarlegri afkomutilkynningu hér meðfylgjandi.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:

„Við erum ánægð með afkomu fyrsta ársfjórðungs þar sem við sjáum aukna arðsemi, hækkun þóknanatekna og áframhaldandi lækkun kostnaðar milli ára. Svo virðist sem markaðurinn hafi tekið við sér sem endurspeglast í aukinni eftirspurn eftir útlánum sem hafa vaxið um 2% frá áramótum. Grunnrekstur bankans styrkist og 16% aukning var á þóknanatekjum á milli ára.

Hagræðingarverkefni hafa gengið vel, við höfum haldið áfram að hagræða í útibúaneti bankans og nýverið var tilkynnt um sameiningu tveggja útibúa og breytingu á afgreiðslu bankans í Kringlunni í sjálfsafgreiðslu. Raunlækkun á stjórnunarkostnaði var 7,4% á milli ára og kostnaðarhlutfallið var 55,1% sem er í takt við langtímaáætlanir bankans.

Eftir lok fyrsta ársfjórðungs gaf Íslandsbanki út skuldabréf í evrum að upphæð 100 milljónir evra (15,6 ma. kr.), sem er fyrsta evru útgáfa hjá íslenskum banka og markar tímamót fyrir bankann og íslenskt fjármálakerfi.

Nú sér til lands hvað varðar leiðréttingu húsnæðislána að hálfu stjórnvalda. Starfsfólk bankans hefur unnið að því að undirbúa það verkefni og hvetjum við alla viðskiptavini okkar til að sækja um leiðréttinguna og að nýta sér skattfrjálsa ráðstöfun séreignarsparnaðar“

Fjárfestakynning - símafundur

Síðar í dag kl. 13 mun bankinn bjóða markaðsaðilum upp á símafund. Fundurinn fer fram á ensku og farið verður yfir helstu atriði í íslenskum efnahagsmálum og afkomu bankans. Nauðsynlegt að gestir skrái sig með því að senda póst á: ir@islandsbanki.is.

Öll gögn er tengjast afkomu bankans má finna á www.islandsbanki.is/fjarfestatengsl

Nánari upplýsingar

Nýjustu fréttir

Íslandsbanki gefur út skuldabréf fyrir 300 milljónir evra og tilkynnir um endurkaup á hluta af eldra skuldabréfi

04.04.2019 - Kauphöll
Íslandsbanki hefur í dag gefið út skuldabréf að fjárhæð 300 milljónir evra (um 40 milljarðar íslenskra króna) til 3 ára. Bréfið ber 1,125% fasta vexti...Nánar

Aðalfundur Íslandsbanka 2019 - dagskrá, aðilar í framboði og tillögur

19.03.2019
Aðalfundur Íslandsbanka verður haldinn fimmtudaginn 21. mars 2019, kl. 15:00 í höfuðstöðvum bankans á 9. hæð Norðurturns að Hagasmára 3, 201 Kópavogi...Nánar

Íslandsbanki með átta tilnefningar til Lúðursins

28.02.2019
Íslandsbanki er með átta tilnefningar til Lúðurins ásamt því að vera tilnefndur til ÁrunnarNánar

Aðalfundur Íslandsbanka

25.02.2019
Aðalfundur Íslandsbanka verður haldinn fimmtudaginn 21. mars 2019.Nánar

Sparað fyrir barneignum

20.02.2019
Tekjutap aðila með meðaltekjur í 6 mánaða fæðingarorlofi nemur um 640.000 krónum. Við þetta bætast 400.000 krónur í töpuðum séreignarsparnaði. Ástæðan...Nánar

Íslandsbanki hefur gefið út ársskýrslu og áhættuskýrslu (Pillar 3) fyrir árið 2018

13.02.2019 - Kauphöll
Íslandsbanki hefur gefið út ársskýrslu og áhættuskýrslu fyrir árið 2018. Nánar

Ársuppgjör 2018

13.02.2019 - Kauphöll
Afkoma bankans og Íslandssjóða var ágæt á árinu og skilaði samstæðan hagnaði upp á 10,6 ma. kr. en erfiður rekstur annarra dótturfélaga dró heldur úr...Nánar
Netspjall