Þjóðhagsspá Greiningar Íslandsbanka

08.10.2014
  • Þróttmikill hagvöxtur framundan 
  • Horfur á kröftugum vexti í einkaneyslu
  • Atvinnuástand heldur áfram að batna 
  • Aukning í fjárfestingum atvinnulífsins
  • Mikil óvissa um þróun krónunnar

Ingólfur Bender, forstöðumaður Greiningar Íslandsbanka, kynnti fyrir stundu nýja þjóðhagsspá á Fjármálaþingi Íslandsbanka. Í spánni kemur fram að hagvaxtarhorfur hér á landi séu heilt á litið góðar, en gert er ráð fyrir 3,1% hagvexti í ár, 3,2% á næsta ári og 2,9% árið 2016. Samhliða þessu muni hagur fyrirtækja og heimila halda áfram að batna. 

Kröftugur vöxtur í einkaneyslu

Í spánni er gert ráð fyrir að einkaneyslan muni vaxa nokkuð myndarlega í ár. Sé tekið mið af fyrstu átta mánuðum ársins hefur kortavelta erlendis aukist nokkuð hratt sem og veltan innanlands. Þá hefur orðið umtalsverð aukning á innflutningi neysluvara og nýskráningu bifreiða auk þess sem fasteignaverð hefur haldið áfram að hækka og utanlandsferðum Íslendinga hefur fjölgað. Greiningin gerir ráð fyrir að einkaneyslan muni að raungildi vaxa um 4,5% á þessu ári, 3,8% á því næsta og 2,8% 2016. Þá mun kaupmáttur launa vaxa um 3,6% á þessu ári og 2,3% á næsta ári. Að auki gerir Greiningin ráð fyrir að atvinnuástandið haldi áfram að batna og að atvinnuleysi verði komið niður í 3,3% á árinu 2016 samanborið við 3,7% í ár.

Aukin fjárfesting

Greining Íslandsbanka gerir ráð fyrir að hlutfall fjárfestingar af vergri landsframleiðslu muni í fyrsta sinn frá árinu 2008 ná 20% árið 2016, en það er meðaltal OECD ríka undanfarin ár. Er það afar jákvætt enda leggur fjárfesting grunninn að aukinni framleiðslu og þar með hagvexti þegar fram í sækir. Reiknað er með myndarlegum vexti í fjárfestingum atvinnuveganna á spátímanum. Hvað orkufreka iðnaðarfjárfestingu varðar er helst horft til fjögurra verkefna. Eru það kísilmálmverksmiðjur PCC, Thorsil og United Silicon auk sólarkísilverksmiðju Silicor. Þá er einnig gert ráð fyrir umtalsverðum vexti í almennri fjárfestingu atvinnuvega, svo sem atvinnufarartækja, mannvirkja og annars búnaðar til atvinnurekstrar.

Innflutningur vex hratt

Í Þjóðhagsspánni kemur fram að innflutningur muni vaxa hraðar en útflutningur á tímabilinu og mun því draga jafnt og þétt úr afgangi af vöru- og þjónustujöfnuði. Batnandi viðskiptakjör hjálpa þó nokkuð til við að draga úr áhrifum þessa, en útlit er fyrir að sá bati sem þegar hefur orðið á viðskiptakjörum landsins gagnvart útlöndum haldi áfram næstu misserin með verðhækkun helstu útflutningsvara og frekari lækkun olíuverðs. Gert er ráð fyrir útflutningur sjávarafurða dragist saman um 5,5% í ár vegna aflabrests og þá er ekki gert ráð fyrir að álútflutningur muni aukast að ráði á spátímanum. Almennt er búist við að efnahagslíf í helstu viðskiptalöndum okkar rétti enn frekar úr kútnum á næsta ári. Þó hafa horfur versnað undanfarið á evrusvæðinu, og gerir OECD nú aðeins ráð fyrir 1,1% hagvexti þar árið 2015, en horfur eru talsvert betri í öðrum helstu viðskiptalöndum.

Viðkvæmur stöðugleiki á gjaldeyrismarkaði

Mikil óvissa er um þróun krónunnar næstu misseri í ljósi greiðslujafnaðarvanda þjóðarbúsins, óvissu um uppgjör búa föllnu fjármálafyrirtækjanna og áhrif fyrirhugaðra tilslakana fjármagnshafta. Þetta er einn stærsti óvissuþáttur greiningarinnar. Spáin byggir á því að þær tilslakanir sem gerðar verði á fjármagnshöftum á spátímabilinu verði framkvæmdar þannig að þær muni ekki raska stöðugleikanum á gjaldeyrismarkaðinum. Spáin byggir þannig á því að gengi krónunnar verði nálægt núverandi gildi út spátímabilið.

Verðbólga og stýrivextir þokast upp á við

Verðbólga hefur mælst undir verðbólgumarkmiði Seðlabankans nær allt þetta ár. Útlit er fyrir að verðbólgan haldist á svipuðum slóðum út árið. Á næsta ári er gert ráð fyrir að verðbólga aukist nokkuð frá yfirstandandi ári, og enn muni bæta í verðbólgutaktinn árið 2016. Aukinn gangur í efnahagslífinu mun væntanlega endurspeglast í hraðari hækkun launa og áframhaldandi raunhækkun fasteignaverðs. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur haldið stýrivöxtum bankans óbreyttum frá nóvember 2012. Raunvextir bankans hafa þó hækkað nokkuð á tímabilinu samhliða hjaðnandi verðbólgu. Reiknað er með að peningastefnunefndin haldi stýrivöxtum bankans óbreyttum fram á seinni helming næsta árs en bregðist þá við vaxandi verðbólgu og verðbólguþrýstingi með hækkun stýrivaxta. Spáir Greiningin því að peningastefnunefndin verði komin með stýrivexti bankans í 6,25% í árslok 2015 og í 6,75% í lok árs 2016, þ.e. í lok spátímans.

Nýjustu fréttir

Íslandsbanki gefur út skuldabréf fyrir 300 milljónir evra og tilkynnir um endurkaup á hluta af eldra skuldabréfi

04.04.2019 - Kauphöll
Íslandsbanki hefur í dag gefið út skuldabréf að fjárhæð 300 milljónir evra (um 40 milljarðar íslenskra króna) til 3 ára. Bréfið ber 1,125% fasta vexti...Nánar

Aðalfundur Íslandsbanka 2019 - dagskrá, aðilar í framboði og tillögur

19.03.2019
Aðalfundur Íslandsbanka verður haldinn fimmtudaginn 21. mars 2019, kl. 15:00 í höfuðstöðvum bankans á 9. hæð Norðurturns að Hagasmára 3, 201 Kópavogi...Nánar

Íslandsbanki með átta tilnefningar til Lúðursins

28.02.2019
Íslandsbanki er með átta tilnefningar til Lúðurins ásamt því að vera tilnefndur til ÁrunnarNánar

Aðalfundur Íslandsbanka

25.02.2019
Aðalfundur Íslandsbanka verður haldinn fimmtudaginn 21. mars 2019.Nánar

Sparað fyrir barneignum

20.02.2019
Tekjutap aðila með meðaltekjur í 6 mánaða fæðingarorlofi nemur um 640.000 krónum. Við þetta bætast 400.000 krónur í töpuðum séreignarsparnaði. Ástæðan...Nánar

Íslandsbanki hefur gefið út ársskýrslu og áhættuskýrslu (Pillar 3) fyrir árið 2018

13.02.2019 - Kauphöll
Íslandsbanki hefur gefið út ársskýrslu og áhættuskýrslu fyrir árið 2018. Nánar

Ársuppgjör 2018

13.02.2019 - Kauphöll
Afkoma bankans og Íslandssjóða var ágæt á árinu og skilaði samstæðan hagnaði upp á 10,6 ma. kr. en erfiður rekstur annarra dótturfélaga dró heldur úr...Nánar
Netspjall